Visie en Missie

Wat willen we voor elk kind

Dat elk kind zich kan ontwikkelen om zelfstandig en gelukkig te functioneren in onze wereld
Elk kind is uniek, belangrijk en staat centraal, met sterktes/zwaktes

Succeservaringen opdoen
Positief leren omgaan met kritiek
Respect voor elkaar en hun omgeving / milieu
Inzetten op talenten en interesses, zodat elk kind zijn persoonlijkheid kan ontwikkelen
Nadruk niet enkel op cognitieve vaardigheden, maar inzetten op zoveel mogelijk domeinen
Goed voelen: betere motivatie, beter functioneren, betere resultaten
Veilig en geborgen voelen
Een persoonlijke aanpak voor elk kind, vertrekkende uit de beginsituatie
Elk kind “echt” kennen
Ruimte om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen

Onze Springveermissie: Hoe willen we dit bereiken

Door kinderen veel kansen te geven, zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien
Eenduidige afspraken en continuïteit, zonder hiaten in de leerlijnen (zowel horizontale als verticale lijnen zijn belangrijk)

Succeservaringen opdoen
Prioriteiten stellen (wikken en wegen wat voorrang krijgt)
Remediëren en differentiëren zijn een must
Inzetten op talenten van leerkrachten
Naar een steeds zo passende professionalisering streven is broodnodig
Goede uitdagende werkvormen en materialen aanbieden (meersporenbeleid, zorgboekje, Sprint,…)
Vertrouwensband met de leerkracht
Ervaring en expertise met elkaar delen. Goede communicatie en samenwerking met kinderen, gezinnen en netwerken (OCMW, C, SzG, vroegere scholen, logo, kine,ONW…)
Een krachtige leeromgeving aan te bieden, kinderen te motiveren nieuwe dingen uit te proberen
Rust: kinderen rust gunnen in kleinere groepen